خاک شیرین منتشر شد

مجموعه نمایشنامه «خاک شیرین» نوشته؛ حامد مکملی با موضوع دفاع مقدس در حوزه هنری قزوین تولید شد. خاک شیرین، به همت واحد نمایش حوزه هنری قزوین با شمارگان۲۵۰۰ نسخه در ۱۵۰ صفحه، قطع رقعی، به قیمت ۱۲۰۰۰ تومان، در انتشارات سوره مهر مهر به چاپ رسیده است.
ارسال شده توسط حوزه هنری | متن کامل