استاد محمد علی حضرتی ها به عنوان نماینده انجمن های ادبی استان قزوین انتخاب شد

در حاشیه برگزاری اولین مجمع عمومی انجمن های ادبی سراسر کشور و اختتامیه دومین جشنواره انجمن های ادبی (جایزه ملک الشعرا بهار) استاد محمد علی حضرتی ها دبیر انجمن ادبی عبید ، به عنوان نماینده انجمن های ادبی استان قزوین برگزیده شد.
ارسال شده توسط تیز بین | متن کامل