تلاش های بی ثمر برای شرکت مدیران دستگاه‌های اجرایی استان قزوین در یک همایش

* علی‌رغم اینکه حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی استان قزوین در همایش ملی آمایش علم و فن آوری الزامی اعلام شده بود، اکثر قریب به اتفاق مدیران دستگاه‌های اجرایی قزوین در این همایش که دیروز برگزار شد شرکت نکردند! تلاش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین حتی با دعوت به وسیله پیامک‌های پی در پی در نخستین ساعات برگزاری همایش جهت شرکت مدیران دولتی و سازمان‌ها نیز موثر واقع نشد. استان قزوین در موضوع مهم آمایش سرزمین پیشتاز است و در این همایش یک روزه چهار نفر از مدیران و کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه و بودجه کل استان‌ها به همراه اساتید فن حضور داشتند و ماه‌ها برای این همایش مهم برنامه‌ریزی، صرف وقت و هزینه شده است و حضور تصمیم‌گیران سازمان‌ها در این امر، بسیار ضروری است.
ارسال شده توسط آفتاب | متن کامل