فروردین امروز بررسی می‌کند؛ دولت؛ بدهکار اصلاح‌طلبان؟

ناظران معتقدند درحالی که اصلاح طلبان در انتخابات اخیر از حامیان روحانی بودند؛ اما گویا این حمایت جایگاه اصلاح طلبان امروزی را از آنچه در جریان دوم خرداد تجربه کردند، روز به روز ضعیف تر کرده‌است و اگر زمانی حداقل مطالبات برای این جناح سیاسی تعریف شده‌بود، اکنون نه تنها هیچ یک از اهداف و مطالبات اصلاحات پیگیری نمی‌شود، بلکه تفکیک واقعی این که چه کسی اصلاح طلب است، بسیار دشوار شده‌است.
ارسال شده توسط فروردین . امروز | متن کامل