زرآبادی نماینده مردم شهرستان های قزوین ، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی: متناسب با منافع ملی در خصوص خروج آمریکا از برجام تصمیم می گیریم.

سیده حمیده زرآبادی نماینده مردم شهرستان های قزوین ، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ولی اله حسین زاده خبرنگار ما با اشاره به خروج یکجانبه آمریکا از برجام اظهار کرد: ضرورت دارد که مسئولان و مردم در مقابل این اتفاق هماهنگ باشند. وی شرایط امروز کشور را نیازمند آرامش و ثبات دانست و افزود: نباید اختلافات داخلی و یا رویکردهای سیاسی باعث تشدید آثار این اتفاق به کشور شود. زرآبادی خاطرنشان کرد: با توجه به پیش بینی های که در خصوص خروج آمریکا از برجام وجود داشت مسئولان نظام تصمیم گرفتند که یک فرصت حداکثر سه هفته ای را کشورهای اروپایی بدهند تا این کشور ها موضوع قطعی خود را در خصوص برجام مشخص کنند تا براساس آن مو
ارسال شده توسط ولی اله حسین زاده //خبرنگار آزاد | عکس های بیشتر