محمدی نماینده مردم شهرستان های قزوین ، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی: مردم از اول انقلاب تا کنون دشمنی آمریکا با نظام مقدس جمهوری اسلامی را شاهد بوده اند.

داود محمدی نماینده مردم شهرستان های قزوین ، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ولی اله حسین زاده خبرنگار ما در خصوص خروج آمریکا از برجام اظهار کرد: پیش بینی ما این بود که ترامپ با توجه به وعده و موضع گیری های قبلی از برجام خارج خواهد شد. وی ادامه داد: با خارج شدن آمریکا از برجام اتفاق خاصی رخ نخواهد داد چرا که یکی از اهداف بیرون رفتن آمریکا از برجام اعمال تحریم ها است؛ این در حالی است که از اول انقلاب تاکنون آمریکا به هرمیزان که قادر بوده بر علیه مردم و کشور ما اعمال تحریم کرده است.
ارسال شده توسط ولی اله حسین زاده //خبرنگار آزاد | متن کامل