تجمع اعتراضی جمعی از فرهنگیان و معلمان استان قزوین مقابل آموزش و پرورش+تصاویر

جمعی از معلمان و فرهنگیان قزوین ساعاتی پیش اقدام به تجمع اعتراضی در مقابل اداره کل آموزش و پرورش این استان کردند.
ارسال شده توسط جودی ابوت | متن کامل