توسعه پایدار گردشگری با همراهی شهرداری قزوین و اداره کل میراث فرهنگی استان رقم می خورد

حسنعلی اصغری، معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه‌انسانی شهرداری قزوین گفت:مدیریت شهری قزوین معتقد است که با رویکرد سیستمی می‌توان حداکثر هم‌افزایی را در مسیر دست‌یابی به اهداف توسعه‌پایدار در کنار اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان رقم زد.
ارسال شده توسط روابط‌عمومی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه‌انسانی شهرداری قزوین | متن کامل