محمد علی حضرتی : در قزوین با فقدان یک نگاه علمی به حوزه گردشگری مواجه هستیم .

نشست هم اندیشی برای توسعه همکاری متقابل میراث فرهنگی و شهرداری در حوزه گردشگری با حضور محمد علی حضرتی مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین، دکتر اصغری معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین ، روسای سازمانها و جمعی از کارشناسان دو نهاد اجرایی در محل اداره کل میراث فرهنگی استان برگزار گردید.
ارسال شده توسط میراث فرهنگی | متن کامل