دادستان قزوین: اخبار منتشره در خصوص افزایش عوارضی آزادراه قزین- زنجان صحت ندارد

دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: اخبار منتشره در فضای مجازی در خصوص افزایش قیمت عوارضی آزادراه قزوین-زنجان صحت ندارد.
ارسال شده توسط روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین | متن کامل