با سفر به استان قزوین صورت گرفت؛ بازدید معاون توسعه روستایی ریاست جمهوری از طرح های اشتغال روستایی قزوین

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در سفر به قزوین از دو طرح اشتغال روستایی در استان قزوین بازدید کرد.
ارسال شده توسط خبرگزاری برنا | متن کامل