گندمکاران شهرستان البرز با مبارزه سن غلات در مزارع کشاورزی آشنا شدند

در راستای افزایش سطح علمی ؛ کشاورزان و گندمکاران شهرستان البرز با چگونگی مبارزه با سن غلات در مزارع کشاورزی آشنا شدند .
ارسال شده توسط روابط عمومی جهاد کشاورزی استان قزوین | متن کامل