۳۰ میلیارد ریال مطالبات پیمانکاران تولید کننده بذر استان پرداخت می شود

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت : بیش از ۳۰ میلیارد ریال از مطالبات مربوط به یارانه مربوط به سال ۹۶ تولید بذر طی هفته آینده پرداخت خواهد شد.
ارسال شده توسط روابط عمومی جهاد کشاورزی استان قزوین | متن کامل