مدیر حوزه هنری استان قزوین خبرداد:فراخوان جمع آوری خاطرات اقشار مختلف از آیت الله باریک بین

به گزارش روابط عمومی حوزه علمیه استان قزوین ،رئیس حوزه هنری استان قزوین در مراسم گرامیداشت یادوخاطره مرحوم آیت الله باریک بین گفت:
ارسال شده توسط نوید | متن کامل