معاون توسعه روستایی کشور از طرح های اشتغال روستایی قزوین دیدن کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید ابوالفضل رضوی معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور عصر چهارشنبه در سفر به قزوین از دو طرح اجرا شده در روستاهای استان قزوین دیدن کرد و با نحوه اجرای این طرح های اشتغالزایی آشنا شد.
ارسال شده توسط خبرک | متن کامل