سالانه ۳۸۴ هزار شغل در روستاهای کشور ایجاد می شود

سید ابوالفضل رضوی روز پنجشنبه در سفربه قزوین برای بازدید از طرح های اشتغال روستایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: تا آخر اسفند ماه سال قبل از محل اعتبارات تنها یکی از بانک های عامل بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان قرارداد در کل کشور با کارمز ۸ درصد نرخ سود منعقد و ۵۰۰ میلیارد تومان آن پرداخت شده است.
ارسال شده توسط خبرک | متن کامل