معاون اقتصادی استاندار: نرخ بیکاری در سال ۹۶ در استان قزوین کاهش پیدا کرد

حبیبی تاکید کرد: اجرای اهداف اقتصادی استان در سال ۹۷ می بایست منجر به اشتغالزایی و تقویت تولید شود.
ارسال شده توسط خبرگزاری برنا | متن کامل