خرید تضمینی گندم با استفاده از سامانه بهره برداران بخش کشاورزی انجام می شود

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت : در سال جاری خرید گندم بصورت تضمینی از طریق سامانه بهره برداران بخش کشاورزی انجام می شود .
ارسال شده توسط روابط عمومی جهاد کشاورزی استان قزوین | متن کامل