دانشنامه حقوقی/ چگونه می‌توان سهام را منتقل کرد؟

سهام جمع سهم است و در حقوق تجارت سندی است که حاکی از مالکیت سهم معین در شرکت سهامی است.
ارسال شده توسط روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین | متن کامل