جرایم فضای مجازی در قزوین رو به رشد است

جانشین پلیس فتای استان قزوین گفت: جرایم فضای مجازی در استان به ۸۰درصد رسیده است.
ارسال شده توسط آفتاب | متن کامل