میقانی نام آشنای نا آشنا /// از چنان نقش ،جایگاه و شوکتی برخودار شده است که بسیاری از مدیران و مسئولان استان بیش از آنکه برنامه های خود را با نماینده عالی دولت هماهنگ کنند تلاش دارند که نظرو دیدگاه مثبت و موافق آقای میقانی را کسب کنند

امروز برخی از شنیده ها حاکی از آن است که چرخه مدیریت اجرایی استان قزوین با همه تاریخ و تمدن غنی و پرافتخار و برخوردار ازبزرگان و چهره های نام آور ملی به سرپنجه اراده و خواست مشاور جوان و ناآشنای استاندار می چرخد و حتی وی در تمامی تصمیم گیری ها از حق وتو برخوردار است تا جایی که در معدود جابجایی هایی که در سطح برخی از مدیران بویژه در حوزه استانداری صورت گرفته، نظر و دیدگاه وی فصل الخطاب تمام نظرات کارشناسی دلسوزان و حامیان دولت بوده است.
ارسال شده توسط خبرنگار آزاد | عکس های بیشتر