مرد آهنین قزوین در گفت و گوی اختصاصی با برنا: سال آینده روی سکوی مسابقات مردان آهنین می روم

فرامرز رحمانی گفت: در مسابقات مردان آهنین امسال تنها با سه جلسه تمرینی حاضرشده بودم و سال آینده با آمادگی کامل در این مسابقات روی سکو می روم.
ارسال شده توسط خبرگزاری برنا | متن کامل