دریچه ای به دروازه بهشت در گذر از جاذبه های مذهبی قزوین

قزوین_ شهر و استان قزوین به دلیل دارا بودن تمدن فرهنگی و مذهبی، نقش مهمی را در ثبت رویدادهای تاریخ به خود اختصاص می دهد و روایت روزگار فتحعلیشاه قاجار بر بام مسجدالنبی (ص) این شهر به عنوان یکی از بزرگترین مساجد کشور را می توان احساس کرد و شنید.
ارسال شده توسط keshavarz2 | متن کامل