رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بوئین زهرا خبرداد : کشت نایلونی محصولات کشاورزی در شهرستان بوئین زهرا ممنوع است.

مهندس احمد زارعی رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بوئین زهرا در گفتگو با ولی اله حسین زاده خبرنگار ما با اشاره به مضرات غیر قابل جبران کشت زیر نایلونی حصولات کشاورزی بویژه سیفی جات اظهار کرد : متاسفانه در چند سال گذشته بخشی از کشاورزان شهرستان بوئین زهرا و سایر مناطق به جهت عرضه زودتر محصولات کشاورزی اقدام به کشت زیر نایلونی می کنند رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بوئین زهرا خاطرنشان کرد : با توجه به اینکه مواد تشکیل دهنده پلاستیک مواد شیمایی هستند توسعه این نوع کشت آسیب بسیار جدی به حاصلخیزی خاک های غنی و مرغوب شهرستان وارد می کند.
ارسال شده توسط ولی اله حسین زاده //خبرنگار آزاد | متن کامل