مصطفی آقاعلی بخشدارشال : درخت نماد آبادانی و مظهر زندگی است .

همزمان با آغازهفته منابع طبیعی وروز درختکاری ، آقاعلی بخشدار شال به همراه جمعی از مسئولین منابع طبیعی شهرستان بوئین زهرا ، دهیار و اعضای شورای اسلامی شهرک مدرس اقدام به کاشت درخت درشهرک مدرس نمودند.
ارسال شده توسط روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر شال | متن کامل