مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین در جلسه انتخابات مجلس دانش آموزی : موفقیت یک جامعه در گرو رسیدن افراد آن ، به فهم مشترک از منافع ملی است

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش استان قزوین ، نهمین دوره انتخابات مجلس دانش اموزی با حضور دانش آموزان منتخب شوراهای دانش اموزی از سراسر استان باحضور و سخنرانی مدیرکل آموزش و پرورش برگزار شد.مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین با اشاره ضرورت بهره گیری از ظرفیت شوراهای دانش اموزی ، اظهارداشت : یک دانش آموز می تواند باحضور فعال در عرصه های اجتماعی ، یاد بگیرد که چگونه در جامعه ، مسئولیت بگیرد و در این مسئولیت تحمل افکار همدیگر و کار جمعی و موفقیت در این عرصه را تمرین نماید.ی تاکید نمود : جامعه ای پیشرفت خواهد کرد که مردم آن بتوانند باهم کار کنند و این روحیه را باید از سنین دانش آموزی و مسئولیت های این دوره تمرین کرد.
ارسال شده توسط روابط عمومی آموزش و پرورش استان قزوین | عکس های بیشتر