دادستان قزوین: اولویت دستگاه قضا ایجاد امنیت برای شادی مردم و ناامنی برای قانون شکنان است

دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: محور کار دستگاه قضایی استان ایجاد فضایی امن برای شادی سالم مردم و ناامن کردن جامعه برای کسانی است که قانون شکنی می کنند.
ارسال شده توسط روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین | متن کامل