در نشست صمیمی روحانیون منطقه با علی رحمانی فرماندار شهرستان بویین‌زهرا مطرح شد. نگاه سیاسی مسموم از جانب هر قشری باشد، به مثابه آفتی، موجب ایجاد دوگانگی در جامعه خواهد شد.

علی رحمانی بویین‌زهرا فرماندار شهرستان بوئین هرا با تاکید بر اینکه منصب و جایگاه‌ در جمهوری اسلامی ایران "غنیمت" نبوده و به عنوان "فرصتی برای خدمت" باید قلمداد شود، گفت: روحانیون از جایگاه و نفوذ خود در راستای حل مشکلات و دغدغه های موجود در اجتماع به خصوص فرهنگ‌ استفاده از آب و خطرات سوء مصرف مواد مخدر استفاده نمایند. وی در خاتمه سخنان‌ خود تصریح کرد:مردم نگاهشان به "خدمت" است، نگاه سیاسی مسموم از جانب هر قشری باشد، به مثابه آفتی، موجب ایجاد دوگانگی در جامعه خواهد شد و مطمنا این اقدام از جانب مردم مذموم و ناپسندیده خواهد بود.
ارسال شده توسط ولی اله حسین زاده //خبرنگار آزاد | عکس های بیشتر