با حکم سعید قیصر مدیر عامل اتحادیه و مدیریت امور اجرایی معاینه فنی خودرو های کشور : عشرتی به عنوان مشاوره مدیر عامل و در امور( برنامه ریزی و توسعه اتحادیه ) مدیریت امور اجرایی معاینه فنی خودرو های کشورمنصوب شد.

در حکم سعید قیصر مدیر عامل اتحادیه و مدیریت امور اجرایی معاینه فنی خودرو های کشوربه عیسی عشرتی چنین آمده است. احتراما نظر به تعهد، تخصص و سوابق ارزنده جنابعالی و به منظور بهره مندی از تجارب شما در بهبود و اعتلای امور حمل و نقل همگانی به موجب این ابلاغ جنابعالی را به عنوان مشاوره مدیر عامل و در امور ((برنامه ریزی و توسعه اتحادیه)) منصوب می نمایم.امید است با استعانت از خداوند متعال و در پرتو توجهات حضرت ولی عصر(عج) در انجام امور محوله موفق و موید باشید.
ارسال شده توسط خبرنگار آزاد | عکس های بیشتر