منابع طبیعی از دست اندازی انسان ها بیشترین آسیب را دیده است

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: بیشترین اسیب در حوزه منابع طبیعی، اراضی کشاورزی و محیط زیست ناشی از دست اندازی انسان ها و توجه به منافع شخصی بوده است.
ارسال شده توسط روابط عمومی جهاد کشاورزی استان قزوین | متن کامل