انجمن خبرگان کشاورزی در شهرستان آوج برگزار شد

در راستای پیگیری مشکلات و مطالبات کشاورزان ؛ انجمن خبرگان کشاورزی در شهرستان آوج برگزار شد .
ارسال شده توسط روابط عمومی جهاد کشاورزی استان قزوین | متن کامل