اجرای طرح توسعه باغات فندق در سطح ۵۰ هکتار از اراضی شیبدار شهرستان قزوین

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین گفت : طرح توسعه باغات فندق در سطح ۵۰ هکتار از اراضی شیبدار شهرستان قزوین اجر ا شد .
ارسال شده توسط روابط عمومی جهاد کشاورزی استان قزوین | متن کامل