بررسی ابعاد عکاسی مستند اجتماعی در حوزه هنری

دومین جلسه کارگاه عکاسی مستند اجتماعی با موضوع: «عکاسی از مردم برای مردم» با حضور؛احسان کمالی برگزار شد. در این کارگاه آثار عکاسان مستند اجتماعی ایران و جهان همچنین فیلمی درباره جیمز نچوی - عکاس مستند و جنگ- پخش و مورد بررسی قرار گرفت.
ارسال شده توسط حوزه هنری | متن کامل