عکاسی از روستاهای طارم سفلی

اردوی یکروزه اعضای خانه عکاسان حوزه هنری قزوین به منطقه طارم سفلی برگزار شد. در این اردو هنرمندان از بافت روستایی و زندگی مردم روستاهای؛ پلنگه، محمد بی، اردک از توابع بخش طارم سفلی شهرستان قزوین عکاسی کردند. «میثم ملکی» – مسوول خانه عکاسان این مرکز – هدف از برپایی این اردو را ثبت آداب و رسوم محلی، سبک زندگی مردم، بافت های روستایی، طبیعت بکر، آداب و سنن ساکنان محلی، طبیعت بکر و بی بدیل منطقه برشمرد
ارسال شده توسط حوزه هنری | متن کامل