دورهمی تصویرگران در حوزه هنری قزوین

نمایشگاه گروهی تصویرسازی با عنوان: «دورهمی» آثار خانه تصویرگران حوزه هنری قزوین در نگارخانه مهر دایر می شود. در نمایشگاه تصویرسازی «دورهمی» ۴۰ اثرمنتخب از ۱۶ هنرمند با تکنیک دستی با موضوع: مادر، صلح، شب چله، رسولان الهی ارائه شده است.
ارسال شده توسط حوزه هنری | متن کامل