رییس کل دادگستری قزوین: غفلت در حفظ منابع طبیعی بازی با سلامت و حیات انسانهاست

رییس کل دادگستری استان قزوین گفت: غفلت و کوتاهی نسبت به حفظ منابع طبیعی و تخریب طبیعت بازی با سلامت و حیات انسان هاست و با عوامل این سهل انگاری باید برخورد شود.
ارسال شده توسط روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین | متن کامل