حسنعلی اصغری به عنوان رئیس کارگروه گردشگری شهرداری قزوین منصوب شد

در حکمی از سوی علی صفری شهردار قزوین، حسنعلی اصغری، معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه‌انسانی شهرداری قزوین به عنوان رئیس کارگروه گردشگری شهرداری قزوین منصوب شد.
ارسال شده توسط روابط‌عمومی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه‌انسانی شهرداری قزوین | متن کامل