آن‌هایی که از دین رویگردان شده‌اند کم عقل هستند

امام جمعه قزوین گفت: آن هایی که از دین رویگردان شده اند، به دشمنان دل می بندند و معنویت انقلابی را زیر سؤال می برند، کم عقل هستند و آن هایی که با عزت و شرف زندگی می کنند و بنده خدا هستند، عقلای روزگار به حساب می آیند.
ارسال شده توسط جودی ابوت | متن کامل