سومین نشست بررسی شاخص های برنامه پنج ساله دوم شهرداری قزوین برگزار شد

حسنعلی اصغری، معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه‌انسانی شهرداری قزوین از برگزاری نشست بازبینی برنامه پنج‌ساله دوم شهرداری قزوین خبر داد.
ارسال شده توسط روابط‌عمومی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه‌انسانی شهرداری قزوین | متن کامل