نشست بازبینی برنامه پنج ساله دوم شهردای قزوین برگزار شد

حسنعلی اصغری، معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه‌انسانی شهرداری قزوین گفت: نشست بررسی شاخص‌های برنامه پنج‌ساله دوم در حوزه سازمان نوسازی و بهسازی با حضور اعضای کمیسیون برنامه‌ریزی شورای اسلامی شهر قزوین برگزار شد.
ارسال شده توسط روابط‌عمومی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه‌انسانی شهرداری قزوین | متن کامل