برگزاری نمایشگاه پایان دوره هنرآموختگان صنایع دستی شهرستان قزوین

به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر ، نمایشگاه پایان دوره هنرآموختگان مراکز صنایع دستی شهرستان قزوین در بازارچه دائمی صنایع دستی واقع در عمارت تاریخی داعی برگزار شد.
ارسال شده توسط میراث فرهنگی | متن کامل