سهمیه واحدهای مرغ مادر گوشتی استان قزوین تعیین شد

معاون بهبودتولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت : سهمیه برای واحدهای مرغ مادر گوشتی استان برای توزیع جوجه یکروزه با نرخ مصوب تعیین شد.
ارسال شده توسط روابط عمومی جهاد کشاورزی استان قزوین | متن کامل