اطلاعات ۶۱ هزار بهره بردار بخش کشاورزی استان قزوین در سامانه پهنه بندی ثبت شد

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهادکشاورزی استان قزوین گفت : تاکنون مشخصات و اطلاعات ۶۱ هزار بهره بردار بخش کشاورزی استان در سامانه پهنه بندی و داده های کشاورزی ثبت شده است .
ارسال شده توسط روابط عمومی جهاد کشاورزی استان قزوین | متن کامل