رئیس کمیسیون اصل ۹۰گفت: دولت از پرداخت حق بیمه رانندگان خودداری می کند

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس از خودداری دولت برای پرداخت نیمی از حق بیمه رانندگان کامیون که بر اساس قانون باید از محل هدفمندی یارانه ها پرداخت می شده، خبر داد
ارسال شده توسط مدنی | متن کامل