کوچک اما با گامهایی بزرگ

امروز کودکان و نوجوانان همراه با دیگر مردم به راهپیمایی آمدند تا آینده خود را با گامهایشان رقم بزنند.
ارسال شده توسط salimi | عکس های بیشتر