شکوه ایستادگی مردم در یوم الله ۲۲ بهمن ماه / قزوین

مردم ایران بار دیگر با حضور خود در راهپیمایی بزرگ ۲۲ بهمن ماه پایبندی خود به این نظام را نشان دادند.
ارسال شده توسط salimi | عکس های بیشتر