زمستان خشک قزوین و هشدار کمبود آب پیش رو + فیلم

سال آبی ۹۶-۹۷ یکی از کم بارش ترین سالها در ۵۰ سال گذشته بوده است به طوری که ۵۹ درصد کاهش را در دوره های مشابه دراز مدت نشان می دهد، این هشداری است تا کمبود آب را جدی بگیریم.
ارسال شده توسط آفتاب | متن کامل