در دومین جشنواره رسانه‌ای ابوذر استان قزوین؛ خبرنگاران پایگاه خبری صبح قزوین خوش درخشیدند

خبرنگاران پایگاه خبری تحلیلی صبح قزوین در دومین جشنواره رسانه‌ای ابوذر استان، حائز رتبه‌های برتر شدند.
ارسال شده توسط حمزه ای | متن کامل