لزوم پرداخت عوارض نوسازی متناسب با افزایش قیمت برای متقاضیان تغییر کاربری در کمیسیون ماده ۵ جهت ایجاد کاهش تقاضا/واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی از اتلاف بیت المال جلوگیری می کند

مدیر کل راه و شهرسازی در نشست با رییس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: با دریافت عوارض نوسازی متناسب با افزایشِ قیمت از متقاضیانِ تغییر کاربری در کمیسیون ماده ۵ ضمن کاهش تقاضا، از توسعه نامتوازن جلوگیری شده و منافع این تقاضا در صورت موافقت به عموم شهروندان خواهد رسید.
ارسال شده توسط روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین | متن کامل