استان قزوین ظرفیت مناسبی برای توسعه گلخانه دارد

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت شهرکهای کشاورزی کشور گفت : استان قزوین بستر وظرفیت مناسبی برای توسعه گلخانه دارد که باید حمایت شود.
ارسال شده توسط روابط عمومی جهاد کشاورزی استان قزوین | متن کامل